Løse inn sikkerheten

Selve tidspunktet varierer litt fra panteobjekt til panteobjekt, men når prosessen er over så får banken pengene sine. Den eneste haken med sikrede objekter er å få solgt panteobjektet samt få så mye penger som mulig for det slik at lånet blir dekket inn. Tenk deg et hus som ble kjøpt for 5 millioner kroner. I et slikt kjøp har nok banken gått inn med et lån på maksimum 20% og minimum 15%. Tar vi utgangspunkt i at banken har et lån og en pant på 4,2 millioner kroner. Kjøper av huset betaler renter i begynnelsen som gjør at lånet ikke betales ned med det første.

Skjer det noe som gjør at kjøper mister jobben så kan dette få en brutal innvirkning på husets pris. Tenk deg oljekrisen som har vært. Mange mistet jobben i samme område og folk begynte å selge hus for å dekke inn noen kostnader samt prøve å kjøpe seg noe mindre. Når det blir vanskelig er det viktig å få ned kostnadene sine. Har banken en pant på 4,2 millioner og vil tvangsselge boligen må de først få inn en takst som viser hvor mye boligen er verdt. Kanskje boligen har falt i verdi. Deretter må de ta saken foran en dommer som godkjenner tvangssalget. Når det er gjort må huset selges gjennom en megler. Denne prosessen tar også tid da megler må få inn bud som skal tilbake til dommeren og godkjennes der. Man kan ikke bare selge til et bud. Det må være et akseptabelt bud. Mange byr jo under takst.

Det er også mange som velger å søke billig forbrukslån for egenkapital til kjøp av bolig.