Strøm

Vi trenger strøm

Strøm er noe vi alle trenger. Det er det intet spørsmål om. Hvor mye strøm vi trenger avhenger av hvem vi er, hvor vi bor, hva slags miljø vi er i og hvordan vi tenker. Noen liker ikke å bruke strøm fordi de ønsker å spare penger. Andre liker ikke å bruke strøm fordi de ønsker å spare miljø. Dette er kun noen måter å tenke rundt strøm på. I Norge er det kaldt og det er et stort behov for strøm. Hvis du ikke har strøm så stryker du nok med i Norge, spesielt om vinteren. Her er det viktig å holde varmer. Se bare på hvordan polfarere har det. De har med seg et telt og litt varme. Får de ikke opp varmen eller får den varmen de trenger så ender det raskt i et kjempeproblem. Pass deg derfor slik at du ikke ender opp i et kaldt problem.

Strømpriser

Strømprisene er et samme for alle strømleverandørene. Forskjellen mellom leverandørene er da hvordan de legger på strømprisen før de selger strømmen til deg. Alle trenger å tjene penger, så det er fult forståelig at de velger å legge på strømprisen. Spørsmålet er bare hvor mye bør de legge på før det blir for mye? Heldigvis prioriterer noen selskaper annerledes enn andre selskaper slik at det finnes billigere leverandører av strøm og dyrere leverandører av strøm.

Strømprisen varierer også fra hvilken del av landet du bor i. Strøm børsen Nord Pool Spot er delt inn slik at det er forskjell på innkjøpsprisene på børsen i henhold til region. Flytter du derfor rundt i Norge kan du oppleve ganske store forskjeller i strømprisene avhengig av hvilken region du flytter fra og til.  Nord-Norge pleier ofte å være den billigste kraftregionen, hvor resten av landet kan være betraktelig dyrere. Det er variasjoner her også etter hvor mye vann det ligger i strømmagasinene.

Prisstruktur

Flere og flere leverandører av strøm fokuserer på billig strøm. Disse fokuserer på lave priser ved å kun legge på en fast pris per måned i tillegg til fakturering for innkjøpsprisene deres til Nord Pool. Det er ingen grunn til å velge et selskap som legger på administrasjonsgebyrer eller fakturagebyrer. Ta en titt på din faktura. Har du et slikt selskap bør du bytte med en gang. Bytt til en leverandør som er billigere. Det bør ikke være noe problem da det finnes mange selskap som ikke legger på slike unødvendige kostnader.

Noen leverandører velger å ikke kjøre kampanjer. Disse selskapene ser på kampanjer som lokkepriser og fokuserer på faste lave priser. Slike slagord er vi kjent med fra dagligvarehandelen, som også fokuserer på faste lave priser på mat. Når du skal velge strøm er det viktig at du velger på en måte som gjør at du får det til akkurat som du vil. En av de aller beste måtene å velge på er ved å ta for deg av det beste til best mulig pris.